Eigen weg

“Met Rijkswaterstaat.”
“Goedenmiddag. Ik wil u er even op attent maken dat er al 3 dagen niet is gestrooid.”
“Gestróóid?! Wáár?? Het is augustus!”
“Bij het fietspad door de Ouderkerkerpolder staat een bord ‘Bij gladheid wordt niet gestrooid’.
“Juist.”
“Dat impliceert dus, wanneer er bij gladheid niet wordt gestrooid – er op andere dagen wél wordt gestrooid!”

“Nou… u moet begrijpen… Dat bord waarschuwt dat wanneer het glad is, het dus… eh… glad kan zijn.
Want wij strooien daar niet. Dat heeft niet onze prioriteit.”

“Dus dat bord staat daar voor niks! Voor Piet Snot! U zet argeloze fietsers op het verkeerde been.
‘Ha, mooi weer vandaag! 24°, lekker zonnetje. Er zal wel gestrooid zijn!’
Maar nee hoor: Rijkswaterstaat strooit niet!
Ja, slappe praatjes… Leugens…
Ik eis dat de tekst wordt veranderd in ‘Hier wordt nooit gestrooid.’ NOOIT!!”

“Dan zouden wij dat bord net zo goed kunnen weghalen…”
“Heee, meneer is wakker!!
En dan nog iets… Dat ‘Eigen weg’ – van wie is die, eh… ‘eigenlijk’ ?? Is het háár weg? Zíjn weg? Míjn weg??

‘And now… the end is near…’

Wèg!! WEG!!! Die nietszeggende kreten. W E G ! ! !

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>