Werk

“Wat doet je vader?”

“…eh…”

Woord van de Week!

S P L I J T S T O F S T A A F

Alleen

Ze zijn er wél – ook al zie je ze niet:
de mensen die achter je staan…
Logisch – ze staan áchter je!

Stemadvies (3)

Need I say more??