Klaarkomen (4)

“Waar blíjft ze toch??”

Klaarkomen (3)

“Ik eis dat je onmiddellijk klaar… eh… thuiskomt! Anders begin ik een rechtszaak!!”

Klaarkomen (2)

“Heeft iemand mijn vrouw gezien??”

Klaarkomen

Metro, 24-8-2010

“En nou maar opletten welke vrouwen we niet zien, de komende tijd!”

Grote mensen


Wat is dat toch dat mensen bezielt om ‘héél leuk’ wijs- en middelvinger in een V achter andermans hoofd te houden??
Zij denken daarmee degeen die vóór hen staat en die niets in de gaten heeft ‘HA HA HA !’ voor paal te zetten.
Maar zonder het te weten zetten zij zichzelf voor gek…
Grote Mensen.

Kleine Mensen doen niet aan die flauwekul.
Een paar honderd kinderen poseren voor de jaarlijkse schoolfoto.
En niet één V.
Houden zo!

Alleen later, wanneer ze in de politiek gaan, en minister worden of zo; en dan poseren met de koningin vanwege een nieuw kabinet…
Dan zou ik het leuk vinden.

Wouter Bos, rechts naast de koningin, is er niet helemaal gerust op wat Camiel Eurlings, direct achter hem, in zijn schild voert… Hij weet dat deze de Benjamin van het gezelschap is; en derhalve wel tot dergelijke ongein in staat…
Ab Klink, tweede van rechts op de achterste rij, is expres niet vooraan gaan staan. Wetend dat hij altijd het slachtoffer is.

Ruud Lubbers, links naast de koningin, vertrouwt Ed Nijpels, schuin achter hem, niet. Hij heeft wel vaker van die kwajongensstreken! Wim Deetman denkt ‘als ík het doe, krijgt toch Nijpels de schuld!’ Maar hij durft niet. Hij wil nog burgemeester worden…

Maandag

11 uur. Op kantoor.

“Wil jij iets drinken?”
“Nee, dank je. Ik moet nog rijden.”

Griekse ober

“De eerste avond de moeder. Gisteren haar zus. Morgen haar broertje?! Kan mij het schelen!
Het seizoen is zó voorbij!”

Recreëren (3)

“Goddank! Net op tijd!”

Eigen weg

“Met Rijkswaterstaat.”
“Goedenmiddag. Ik wil u er even op attent maken dat er al 3 dagen niet is gestrooid.”
“Gestróóid?! Wáár?? Het is augustus!”
“Bij het fietspad door de Ouderkerkerpolder staat een bord ‘Bij gladheid wordt niet gestrooid’.
“Juist.”
“Dat impliceert dus, wanneer er bij gladheid niet wordt gestrooid – er op andere dagen wél wordt gestrooid!”

“Nou… u moet begrijpen… Dat bord waarschuwt dat wanneer het glad is, het dus… eh… glad kan zijn.
Want wij strooien daar niet. Dat heeft niet onze prioriteit.”

“Dus dat bord staat daar voor niks! Voor Piet Snot! U zet argeloze fietsers op het verkeerde been.
‘Ha, mooi weer vandaag! 24°, lekker zonnetje. Er zal wel gestrooid zijn!’
Maar nee hoor: Rijkswaterstaat strooit niet!
Ja, slappe praatjes… Leugens…
Ik eis dat de tekst wordt veranderd in ‘Hier wordt nooit gestrooid.’ NOOIT!!”

“Dan zouden wij dat bord net zo goed kunnen weghalen…”
“Heee, meneer is wakker!!
En dan nog iets… Dat ‘Eigen weg’ – van wie is die, eh… ‘eigenlijk’ ?? Is het háár weg? Zíjn weg? Míjn weg??

‘And now… the end is near…’

Wèg!! WEG!!! Die nietszeggende kreten. W E G ! ! !

Roukost

Wat er werkelijk gebeurde, 4 november 2006 te Leiden…

Lijsttrekker André Rouvoet van de ChristenUnie liet zich het pittige andijviepotje van groenteboer ‘De Specialist’ aan de Doezastraat in Leiden goed smaken. “Dit maakte mijn grootvader die ook groenteboer was nog niet”. Ondertussen maakten ze een praatje over de uitbreiding van het aantal koopzondagen. (Foto: PR).